UNINOVA

InnovatiaEdificio Emprendia

INICIO QUIENES SOMOS SERVICIOS DOCUMENTOS TIENES UNA IDEA?
 


 
GALEGO
ESPANOL
 
 
eventos


11/09/2017 - 31/12/2018  PROGRAMA ARGOS EDICIÓN 2017

 
noticias
  24/04/2018 Experiencia de innovación na USC con Akademia de Fundacion Innovación Bankinter | ler máis...
 
   
 
Erasmus Jovenes

RedEmprendia
 
Red Incuba.
 
eventos
noticias
contacto
quienes somos
servicios
documentos
idea
 
eventos
 


REDINCUBA

REDINCUBA, Rede de Incubadoras de Empresas Tecnolóxicas e Innovadoras, é unha entidade sen ánimo de lucro promovida por Uninova, cuxo obxectivo principal é ser un instrumento de referencia en materia de creación de empresas, así como un elemento integrador e facilitador da cooperación entre os axentes implicados na creación de novas iniciativas empresariais, favorecendo a súa posterior consolidación no mercado.

Photo

(09/01/2012)  Uninova, coñecedora da existencia dunha masa crítica de unidades de incubación e viveiros de empresas orientados a fomentar iniciativas innovadoras e tecnolóxicas que xurden a partir de resultados de I+D+i así como empresas cualificadas como IEBT (Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica ), impulsou a creación de Redincuba dentro dun proxecto de cooperación denominado “incuba.t.net” no que se integraron os viveiros e centros de iniciativas empresariais das tres universidades galegas, o CEI-Nodus, CIE A Granxa- Consorcio Zona Franca de Vigo, Cidade Tecnolóxica de Vigo (Citexvi), Fundación Cel e Tecnópole. O proxecto foi cofinanciado no marco de convocatorias de axudas da Secretaría General de Industria do Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), dentro do “Programa Emprendemos Juntos“, convocatoria de axudas para centros de apoio a emprendedores.

A Rede facilita, dentro da Comunidade Autónoma Galega, o intercambio de boas prácticas e metodoloxías no eido da incubación, a transferencia de tecnoloxía así como da xestión da innovación e da súa sistematización contribuíndo a unha mellora nos servizos ofertados e conseguindo, deste xeito, proporcionar uns servizos de alto valor engadido aos promotores das empresas innovadoras e de base tecnolóxica.

A colaboración entre distintos axentes do sistema galego de creación de empresas innovadoras e de base tecnolóxica permitirá un mellor coñecemento mutuo así como a realización de actividades conxuntas, en especial entre PEMES, incubadoras e axentes especializados en creación de empresas de base tecnolóxica.

Desde Redincuba se pretende complementar os esforzos das entidades que forman parte da asociación e que impulsan a creación e o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais innovadoras creando unha oferta de servizos máis especializada e adaptada ás verdadeiras necesidades dos emprendedores.

O obxectivo xeral que se persegue desde a asociación é a especialización, complementación e formación do persoal directivo e técnico das incubadoras membros da Rede, co gallo de lograr unha mellor calidade nos servizos e incrementar a oferta dos mesmos para conseguir deste xeito a creación dun maior número de empresas innovadoras e de base tecnolóxica, así como facilitar a consolidación no mercado das que xa se atopan en fase de post incubación.

Os obxectivos específicos da Rede son os seguintes:
 Defender, representar, promover e salvagardar os intereses xerais das incubadoras asociadas e do conxunto do sector.
 Potenciar e reclamar dos organismos competentes a promoción, creación e mantemento das incubadoras empresariais.
 Fomentar o benchmarking entre incubadoras.
 Crear e manter a Rede ou as redes de expertos en incubación de empresas que permitan, entre outras, ofrecer servizos avanzados en consultoría de empresas.
 Procurar a mellora da produtividade das empresas promovidas.
 Procurar a participación en redes nacionais e internacionais de apoio ao emprendemento tanto por parte da propia Asociación como dos seus membros.
 Contribuír a incrementar e dinamizar a actividade económica, favorecendo o desenvolvemento equilibrado do territorio mellorando o emprego.
 Fomentar a colaboración con outras asociacións ou organizacións que persigan obxectivos iguais ou semellantes.
 Contribuír activamente á formación do persoal dos asociados e das empresas por elos promovidas na xestión de I+D+i.
 Fomentar a colaboración, cooperación e intercambio de servizos entre os asociados así como o traballo en rede.
 Contribuír activamente á consecución de melloras sociais, económicas e profesionais dos asociados e das empresas por eles promovidas.
 Contribuír activamente á formación, promoción e información dos asociados e a difusión das súas actividades.

A xunta directiva de Redincuba está integrada polos seguintes membros:
 Presidente: o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, en calidade de presidente do consello de administración de Uninova.
 Vicepresidente primeiro: o reitor da Universidade de Vigo, en calidade de presidente da Fundación da Universidade de Vigo.
 Vicepresidente segundo: o reitor da Universidade da Coruña.
 Secretario xeral: o director da Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela.
 Vogais:
- o conselleiro delegado do Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A., en representación do Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
- o xerente da Cidade Tecnolóxica de Vigo en representación da Cidade Tecnolóxica de Vigo, S.A. (CITEXVI).
- o presidente executivo da Fundación Cel, en representación da Fundación CEL
- o alcalde de Lugo, en calidade de presidente do CEI-Nodus do Concello de Lugo.
- a delegada especial do Estado para o Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en calidade de representante legal do Cie-A Granxa.

REDINCUBA
Sede de Uninova
Edificio Emprendia
Campus Vida, s/n
Universidade de Santiago de Compostela
15782 Santiago de Compostela
Tel. +34 881 815 596/3
info@uninova.org

Photo
Firma da constitución da Rede
Photo
Presentación aos medios (16/11/2011)


 
TITULARES
 
PAIT
empresas incubadas
 
Relación de empresas incubadas e domiciliadas con UNINOVA.

ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
ICON
---
 
(c) 2005 UNINOVA, Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais Innovadoras, S.L.  | Texto legal
AENOR