1ª REUNION DE SOCIOS PROXECTO SPIN_UP .

1ª REUNION DE SOCIOS PROXECTO SPIN_UP .

Do 16 de xullo de 2019 ao 31 de decembro de 2021

O proxecto, que conta cun orzamento total de 1.112.125€, permitirá mellorar o ecosistema de innovación e transferencia que xa posúen as universidades, achegándoo e facendo mais visible aos sectores empresariais, propiciando así a creación e a consolidación de novas iniciativas empresariais, no Espazo de Cooperación, partindo da existencia e identificación dunha necesidade ou reto. Ademais, servirá para validar o modelo de “Núcleos Locais de Transferencia” como experiencia piloto exportable a outros territorios, nos que a colaboración dos axentes xeradores de coñecemento, as administracións públicas e o sector empresarial facilite o encontro entre as necesidades do tecido produtivo e a oferta de coñecemento.   Na reunión están representados todos os socios do proxecto: Asociación Área Empresarial do Tambre, Associação Nacional de Jovens Empresários do Porto, Cámara de Comercio de Santiago, Igape, Uninova e Universidade do Porto.

CONTACTO